"Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul." Ps. 94, 19

10 august 2017

Pocăinţa ca dragoste


„Doamne, Tu ştii toate. Tu ştii că Te iubesc.”
 (Ioan 21, 17)
        „Modul în care oamenii se pocăiesc prezintă multe asemănări cu modul în care aceiaşi oameni iubesc. Oamenii care pot să iubească intens pe altcineva, pot să se pocăiască la fel de intens şi de adânc, în timp ce oamenii ce întâmpina greutăţi în a iubi, oameni ce par oarecum retraşi şi închistaţi, rezervaţi, mai reci, închişi în ei înşişi, prezintă greutăţi şi în a se pocăi. Oamenii care, pe de o parte iubesc dar, pe de altă parte, sunt nestatornici, când iubesc, se dăruiesc intens, dar pe măsură ce trece timpul se răcesc şi devin indiferenţi, aceiaşi se pocăiesc cu nestatornicie şi în mod inconstant. Atât calitatea, cât şi "cantitatea" pocăinţei urmează puterii iubitoare a omului.” 
 Pr. Vasilios Thermos, Despre problemele vieții creștine contemporane 


 Sursa imaginii: wikiart.org St. Peter Penitent - Guido Ren